Sharif

Sharif
  • 1
  • 1
  • 0
Follow
http://www.daryeelmagazine.com/sidee-ayaad-ugu-diyaar-garoobi-kartaa-uguna-guulaysan-kartaa-imtixaannada/
Imtixaan waa imtixaan haddii xataa lagu waydiinayo magacagaaga. Imtixaanku wuxuu muujiyaa in aad dadaal samaysay ee aad nafta ku hawshay akhris, qoraal, fahmid, xafidid, ku celcelin, iwm.

Geelaa loogu heesaa “ninba tacabkii, togaay kaa maal”. Maskaxdu waxay dhiiqdaa hadba intii hawl la galiyay.

Carabtaa waxay yidhaahdaan “weel kastaa waxaa ka soo burqada waxaa gudihiisa ku jira”.